Gravicky prvok - pásik - EEA

Správca programu pristúpil k zmene podmienok výzvy BIN 01 úpravou výberových kritérií (Príloha č. 2_Výberové kritériá BIN 01) s cieľom zefektívnenia výberového procesu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a jeho partnerov. V súvislosti s touto zmenou boli urobené aj niektoré technické zmeny v ďalších dokumentoch, ktoré však nemajú charakter zmeny podmienok výzvy:

  • Výzva BIN 01 – slovenská a anglická verzia
  • Príloha č. 2 Výberové kritériá – slovenská a anglická verzia
  • Príručka pre žiadateľa (iba slovenská verzia)

Informácie a aktualizované dokumenty sú zverejnené na webovej stránke v časti Vyhlásené výzvy.

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021, pozýva záujemcov na Informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02). Výzva je financovaná z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Malé, stredné a veľké podniky sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu projektov v rozmedzí od 200 tisíc eur do 2 miliónov eur, do 4.10.2021. Pre výzvu sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 5 415 882 milióna €.

12 august 2021 (štvrtok), 10:00 - 12:00, online 

V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom online formulára, v ktorom uvediete svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme link na pripojenie na Informačný seminár.

>> REGISTRÁCIA TU <<

Zosumarizovali sme najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve BIN 01, ktorá je zameraná na podporu inovácií a rozvoj podnikania. Veríme, že tieto otázky a odpovede pomôžu žiadateľom lepšie sa zorientovať v podmienkach výzvy BIN 01. Často kladené otázky sú publikované na našej stránke v časti FAQ.

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, informuje potenciálnych žiadateľov o redakčnej oprave č.2 Výzvy na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01). S cieľom odstránenia technických chýb boli redakčnou opravou č. 2 upravené nasledovné dokumenty: 

- Výzva BIN 01 - slovenská  a anglická verzia

- Príloha č. 2 Výberové kritériá – slovenská verzia

Informácie a aktualizované dokumenty sú zverejnené na webovej stánke v časti Vyhlásené výzvy.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.