Gravicky prvok - pásik - EEA

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, organizovala 7.7.2021 online infoseminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), ktorá je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

V prezentáciách zo seminára nájdete informácie o výzve, spôsob vypĺňania formulára žiadosti v systéme egrant a finančné pravidlá pre žiadateľa. 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila vo štvrtok 17. júna 2021 otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2  a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov, či inteligentných stavebných riešení. V oblasti  verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom. Môže ísť napríklad o systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie  a iné. 

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 11 578 235 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 17. september 2021. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systémeegrant. Viac informácií o Výzve je dostupných na webovej stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021, pozýva záujemcov na Informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01). Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Malé, stredné a veľké podniky sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu projektov v rozmedzí od 200 tisíc eur do 2 miliónov eur, do 17.9.2021. Pre výzvu sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 11 578 235 milióna €.

7. júl 2021 (streda), od 10:00 hod. do 12:20 hod., online 

V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom online formulára, v ktorom uvediete svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme link na pripojenie na Informačný seminár.

REGISTRÁCIA TU

Spomedzi 31 prihlásených žiadostí o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu zaćínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, 25 žiadostí splnilo formálne kritériá a postúpilo do ďalšieho vecného hodnotenia. V žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo v pondelok, 17. mája 2021 v priestoroch Výskumnej agentúry ako správcu programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, boli ku každej z 25 žiadostí o projekt priradení dvaja odborní hodnotitelia. Výsledky vecného hodnotenia žiadostí budú známe v druhej polovici júna 2021. 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.