Gravicky prvok - pásik - EEA

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 22.12.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci Výzvy bolo prijatých 25 žiadostí v požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €, z toho bolo schválených 13 žiadostí o projekt v celkovej výške 9 463 703,99 €.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN 01, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Výzva bola vyhlásená 17.6.2021 s cieľom podporiť malé, stredné a veľké podniky v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur. Výzva bola uzatvorená 17.9.2021.

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30.11.2021 Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Cieľom je, aby sa zvýšila kvalita a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach, ktorými sú zelené inovácie v priemysle
a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov a posilniť existujúce partnerstvá medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska v rámci vzdelávacieho komponentu programu. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Zúčastnite sa Match-makingu pre slovenské výzvy v oblasti vzdelávania - Granty EHP a Nórska / Matchmaking for the Slovak Education Call – EEA and Norway Grants a získajte informácie o výzvach a potenciálneho projektového partnera. Podujatie organizuje Nórske riaditeľstvo pre vysokoškolské vzdelávanie a zručnosti (HK-dir) v spolupráci s Výskumnou agentúrou, ktorá je správcom Programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP,  je podporené z Fondu pre bilaterálne vzťahy. 

Kedy: 13. januára 2022, od 10:00 do 14:30

Kde: online, prostredníctvom platforiem Tappin a Zoom

>> Registrujte sa tu <<

Registrácia je otvorená do: 22 decembra 2021

Program a podrobné informácie o match-makingu nájdete na stránke HK-dir.

Match-making je určený pre vysoké a stredné školy ako aj inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú záujem prihlásiť partnerský projekt do niektorej z výziev v oblasti vzdelávania programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Na match-makingu získate informácie o vyhlásených výzvach BIN SGS02 - inštitucionálna spolupráca, BIN BF02 – bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania a o plánovanej výzve BIN SGS03 – medzinárodná mobilitaZároveň budete mať možnosť skontaktovať sa s potenciálnymi projektovými partnermi.

25. novembra 2021 Vás pozývame na 5. nórsku konferenciu o obehovej ekonomikeThe 5th Norwegian Circular Economy Conference and matchmaking. Program a spíkrov nájdete na stránke Innovation Norway. Konferencia bude priestorom na zdieľanie najnovších poznatkov a príležitostí pri prechode na obehové hospodárstvo. Zároveň, ak hľadáte možnosti financovania a partnerskej spolupráce pre váš projekt, zaregistrujte sa na matchmaking, ktorý je súčasťou konferencie. Jednou z možností je financovanie prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.