Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01) financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bola uzatvorená v piatok 17.9.2021. V rámci Výzvy bolo prijatých 25 žiadostí o projekt v celkovej požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €. V súčasnosti prebieha posudzovanie a hodnotenie žiadostí.

 

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 10.9.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.V rámci Výzvy bolo prijatých 31 žiadostí v požadovanej výške grantov 5 264 122,74 €, z toho bolo schválených 6 žiadostí o projekt v celkovej výške 968 103 €.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN SGS01, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Zúčastnite sa online podujatia Slovakia - Webinar and Matchmaking organizovaného Innovation Norway, ktorý sa bude konať 24.8.2021.

Podujatie je rozdelené na dve časti:

·         Webinár – v rámci ktorého sa dozviete o grantových výzvach BIN 01 a BIN 02 zameraných na podporu inovácií a rozvoja podnikania,

·         B2Match – ktorá je zameraná na hľadanie a vytváranie partnerstiev pre projekty predkladané v rámci týchto výziev.

 

Podrobné informácie nájdete na stránke podujatia: https://slovakia-webinar-and-matchmaking.b2match.io/

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na na podporu bilaterálnych iniciatív (kód výzvy: BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej častiprogramu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované fyzicky aj online.

Správca programu pristúpil k zmene podmienok výzvy BIN 01 úpravou výberových kritérií (Príloha č. 2_Výberové kritériá BIN 01) s cieľom zefektívnenia výberového procesu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a jeho partnerov. V súvislosti s touto zmenou boli urobené aj niektoré technické zmeny v ďalších dokumentoch, ktoré však nemajú charakter zmeny podmienok výzvy:

  • Výzva BIN 01 – slovenská a anglická verzia
  • Príloha č. 2 Výberové kritériá – slovenská a anglická verzia
  • Príručka pre žiadateľa (iba slovenská verzia)

Informácie a aktualizované dokumenty sú zverejnené na webovej stránke v časti Vyhlásené výzvy.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.