Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum zverejnenia: 8.1. 2024

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania BIN BF02 financovaná z Grantov EHP a Nórska bola uzatvorená 31.12. 2023.

V rámci Výzvy bolo prijatých 11 žiadostí o príspevok, z ktorých úspešne prešlo hodnotiacim procesom a následne bolo schválených 5 iniciatív. Z celkovej alokácie Výzvy 50,000 € bolo zazmluvnených 48 544 €.

Dátum zverejnenia: 18.12. 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že Správca programu dodatkoval Schému pomoci de minimis na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 2 (DM – 14/2020). Predmetná schéma v znení dodatku č. 2 bola zverejnená v Obchodnom vestníku 18.12. 2023. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

 

Dátum zverejnenia: 19.12. 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že Správca programu dodatkoval Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií (SA.111096). Predmetná schéma v znení dodatku č. 3 bola zverejnená v Obchodnom vestníku 18.12. 2023. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

 

Dátum zverejnenia: 18.12. 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že Správca programu dodatkoval Schému pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v oblasti obchodu a vzdelávania (DM – 2/2020). Predmetná schéma v znení dodatku č. 2 bola zverejnená v Obchodnom vestníku 18.12. 2023. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.