2. marca 2020 organizuje Innovation Norway v nórskom Oslo matchmaking seminár zameraný na oblasť zelených inovácií v priemysle a informačných a komunikačných technológií (IKT). 

Cieľom semináru s názvom Green Industry and ICT Matchmaking je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o Granty EHP a Nórska konkrétne príklady partnerských projektov a možnosti ich financovania, podrobné informácie o pripravovaných výzvach v rámci oblastí Zelené inovácie v priemysle a IKT, a najmä ponúknuť priestor na biznis matchmaking s potenciálnymi partnermi projektov. 

Registrácia pre malé a stredné podniky a startupy je otvorená do 17. februára 2020. 

Účastníci majú možnosť požiadať o úhradu cestovných nákladov.

 

17. decembra 2019 sa v hoteli Saffron v Bratislave konala otváracia konferencia programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov. Cieľom programu je zvýšenie tvorby hodnôt a udržateľného rastu v slovenskom podnikateľskom sektore, predovšetkým malých a stredných podnikov. Zameriava sa na oblasti: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie, pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Sme radi že na konferenciu prišli zástupcovia rôznych organizácií, malých a stredných podnikov, vzdelávacíh inštitúcií či samospráv z celého Slovenska, pozvanie prijali programoví donorskí partneri z Innovation Norway a niekoľko nórskych firiem. S tými mohli účastníci konferencie debatovať a nadviazať prípadné partnerstvo pre realizáciu svojich budúcich projektov.   

Nižšie nájdete prezentácie jednotlivých spíkrov, ktoré sa týkajú programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP a pripravovaných výziev. 

Program je súčasťou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014-2021 a prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

DIKU , verzia Stiahnuť

Zaregistrujte sa na otváraciu konferenciu programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikovktorá sa uskutoční 17. decembra 2019, od 10:30 do 16:00 hod, v hoteli Saffron, ul. Radlinského 27, v Bratislave.

>> Registrácia na konferenciu <<   

Súčasťou konferencie je aj seminár zameraný na nadviazanie projektových partnerstiev medzi organizáciami zo Slovenska a z donorských štátov (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.