Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum zverejnenia: 22.08. 2023

P O Z V Á N K  A

 

 

Innovation Norway a partneri pozývajú slovenské podniky, startupy, scaleupy, výskumníkov, investorov a ďalšie zainteresované strany na networkingové podujatie v rámci OSLO INNOVATION WEEK 2023 (OIW), ktorý sa uskutoční 27. septembra 2023 v Osle.

Výskumná agentúra, Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, sa spolupodieľa na organizácii podujatia a uhradí náklady spojené s účasťou na tomto podujatí pre 1 osobu z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Maximálna dĺžka pobytu v Osle hradená Správcom programu je 4 dni (3 noci). Účastníci si tak budú môcť vybrať aj ďalšie podujatia podľa vlastného záujmu v rámci OIW.

OIW ponúka možnosť zoznámiť sa s najnovšími ekologickými technologickými riešeniami a s niektorými z najinovatívnejších startupov a scaleupov v strednej/južnej Európe ako aj s nórskym inovačným ekosystémom a príležitosťami v Nórsku.

Bližšie informácie k samotnému networkingu (streda 27.09.2023) nájdete na https://www.innovasjonnorge.no/arrangement/meet-innovative-startupsscaleups-from-centralsouthern-europe-at-oslo-innovation-week.  

Prihlásiť sa môžete podaním žiadosti o príspevok v rámci výzvy BIN BF04 najneskôr do 30.8.2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom systému e-grant v anglickom jazyku >> https://vyskumnaagentura.egrant.sk/ a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (princíp FIFO).

Znenie výzvy s prílohami nájdete tu >> http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/793-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf04

Povinná podmienka výzvy mať partnera z donorského štátu a predloženie Vyhlásenia partnera sa na networkingové podujatie nevzťahuje. Ťažiskovou oblasťou sú zelené technológie, preto je potrebné v žiadosti o príspevok v položke  PROGRAMME FOCUS AREA zvoliť „Green Industry Innovation“.

V prípade záujmu či otázok nás kontaktujte, prosím,  na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Neváhajte. Počet miest je obmedzený.

 

Granty EHP a Nórska

Granty EHP a Nórska podporujú programy rozvoja podnikania, inovácií a malých a stredných podnikov v Európe. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť, tvorbu hodnôt a spoluprácu s Nórskom.

Granty sú príspevkom Nórska, Islandu a Lichtenštajnska k znižovaniu sociálnych a hospodárskych rozdielov a posilňovaniu spolupráce v Európe.

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Účelom tohto fondu je finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce.                                                                                                    

Dátum zverejnenia: 29.5.2023

Dňa 11.05.2023 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov Grantov EHP a Nórska organizované Úradom pre verejné obstarávanie zamerané na verejné obstarávanie, konkrétne na podmienky účasti, základné náležitosti výzvy na predkladanie ponúk, prípravu súťažných podkladov, kritériá na vyhodnotenie ponúk, princípy vo verejnom obstarávaní, zmeny zmlúv, zákazky s nízkou hodnotou a konflikt záujmov.

 

VIDEO ZÁZNAM zo školenia nájdete tu>>

https://www.eeagrants.sk/novinky/zaznam-zo-skolenia-k-verejnemu-obstaravaniu-uvo/  

 

PREZENTÁCIU zo školenia nájdete tu>>

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.