Gravicky prvok - pásik - EEA

Zmena podmienok Výzvy BIN 01

Správca programu pristúpil k zmene podmienok výzvy BIN 01 úpravou výberových kritérií (Príloha č. 2_Výberové kritériá BIN 01) s cieľom zefektívnenia výberového procesu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a jeho partnerov. V súvislosti s touto zmenou boli urobené aj niektoré technické zmeny v ďalších dokumentoch, ktoré však nemajú charakter zmeny podmienok výzvy:

  • Výzva BIN 01 – slovenská a anglická verzia
  • Príloha č. 2 Výberové kritériá – slovenská a anglická verzia
  • Príručka pre žiadateľa (iba slovenská verzia)

Informácie a aktualizované dokumenty sú zverejnené na webovej stránke v časti Vyhlásené výzvy.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.