Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov (Opatrenie A) pre výzvy v rámci vzdelávacieho komponentu a posilniť existujúce partnerstvá (Opatrenie B) medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska v oblasti vzdelávacieho komponentu.

Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Výška finančného príspevku:

  • max. 3000 eur v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera
  • max.10 000 eur v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

Termín podania žiadostí:

  • v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera - najneskôr 30 dní pred uzatvorením výziev BIN SGS02 a/alebo BIN SGS03 alebo do vyčerpania celkovej alokácie 
  • v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu - do 31.12.2023 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

Celková výška alokácie na Výzvu je 50 000 eur.

Oprávnení žiadatelia, partneri a ďalšie potrebné informácie k podaniu Žiadosti o príspevok sú uvedené vo Výzve pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02).

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

 

VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE BILATERÁLNY FOND vrátane príloh

Príručka pre bilaterálny fond - Prílohy

<<tu>>

 

BILATERAL GUIDELINE (Usmernenie k bilaterálnym vzťahom)

<<tu>>

 

SCHÉMA POMOCI

 

ZMLUVA O PRÍSPEVKU / Ponuka na poskytnutie príspevku 

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.