Zúčastnite sa Match-makingu pre slovenské výzvy v oblasti vzdelávania - Granty EHP a Nórska / Matchmaking for the Slovak Education Call – EEA and Norway Grants a získajte informácie o výzvach a potenciálneho projektového partnera. Podujatie organizuje Nórske riaditeľstvo pre vysokoškolské vzdelávanie a zručnosti (HK-dir) v spolupráci s Výskumnou agentúrou, ktorá je správcom Programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP,  je podporené z Fondu pre bilaterálne vzťahy. 

Kedy: 13. januára 2022, od 10:00 do 14:30

Kde: online, prostredníctvom platforiem Tappin a Zoom

>> Registrujte sa tu <<

Registrácia je otvorená do: 22 decembra 2021

Program a podrobné informácie o match-makingu nájdete na stránke HK-dir.

Match-making je určený pre vysoké a stredné školy ako aj inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú záujem prihlásiť partnerský projekt do niektorej z výziev v oblasti vzdelávania programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Na match-makingu získate informácie o vyhlásených výzvach BIN SGS02 - inštitucionálna spolupráca, BIN BF02 – bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania a o plánovanej výzve BIN SGS03 – medzinárodná mobilitaZároveň budete mať možnosť skontaktovať sa s potenciálnymi projektovými partnermi.

Granty EHP a Nórska podporujú spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi Slovenskom a Islandom, Lichtenštajnskom a/alebo Nórskom. Cieľom je, aby podporené projekty prispeli k zvýšeniu kvality a dôležitosti vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v rámci dvoch programových oblastí, ktorými sú zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Svoje otázky týkajúce sa match-makingu môžete adresovať priamo na HK-dir v anglickom jazyku: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo na Výskumnú agentúru: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.