Gravicky prvok - pásik - EEA

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, informuje potenciálnych žiadateľov o redakčnej oprave č.1 výzvy BIN 01. Dňa 29.6.2021 zaregistrovala Európska komisia Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 a eviduje ju pod číslom: SA.63743. Na základe nariadenia Protimonopolného úradu SR je potrebné používať pridelené evidenčné číslo zo strany Komisie. Vzhľadom na to, že k oznámeniu PMÚ SR došlo po zverejnení výzvy BIN 01, pristupuje Správca programu k redakčnej oprave č. 1 týmto vzniknutej technickej chyby výzvy BIN 01 a všetkých jej príloh a súvisiacich dokumentov, kde sa pôvodné číslo Schémy štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 SA.61867 nahrádza číslom SA.63743.

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, organizovala 7.7.2021 online infoseminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), ktorá je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

V prezentáciách zo seminára nájdete informácie o výzve, spôsob vypĺňania formulára žiadosti v systéme egrant a finančné pravidlá pre žiadateľa. 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021, pozýva záujemcov na Informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01). Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Malé, stredné a veľké podniky sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu projektov v rozmedzí od 200 tisíc eur do 2 miliónov eur, do 17.9.2021. Pre výzvu sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 11 578 235 milióna €.

7. júl 2021 (streda), od 10:00 hod. do 12:20 hod., online 

V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom online formulára, v ktorom uvediete svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme link na pripojenie na Informačný seminár.

REGISTRÁCIA TU

Spomedzi 31 prihlásených žiadostí o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu zaćínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, 25 žiadostí splnilo formálne kritériá a postúpilo do ďalšieho vecného hodnotenia. V žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo v pondelok, 17. mája 2021 v priestoroch Výskumnej agentúry ako správcu programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, boli ku každej z 25 žiadostí o projekt priradení dvaja odborní hodnotitelia. Výsledky vecného hodnotenia žiadostí budú známe v druhej polovici júna 2021. 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.