Gravicky prvok - pásik - EEA

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 02

Dátum zverejnenia: 01.04.2022

Rozhodnutia o žiadostiach o projekt

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vydala dňa 1.4.2022 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. V rámci výzvy bolo prijatých 34 žiadostí o projekt, z toho bolo schválených 6 žiadostí v celkovej výške 3 414 862,21 € . Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 EUR.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN 02

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.