Gravicky prvok - pásik - EEA

Redakčná oprava č.1 výzvy BIN 01

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, informuje potenciálnych žiadateľov o redakčnej oprave č.1 výzvy BIN 01. Dňa 29.6.2021 zaregistrovala Európska komisia Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 a eviduje ju pod číslom: SA.63743.

Na základe nariadenia Protimonopolného úradu SR je potrebné používať pridelené evidenčné číslo zo strany Komisie. Vzhľadom na to, že k oznámeniu PMÚ SR došlo po zverejnení výzvy BIN 01, pristupuje Správca programu k redakčnej oprave č. 1 týmto vzniknutej technickej chyby výzvy BIN 01 a všetkých jej príloh a súvisiacich dokumentov, kde sa pôvodné označenie Schéma štátnej pomoci SA.61867 nahrádza textom Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č.1 SA.63743 a Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.61867 sa nahrádza textom v znení Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.63743. 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.