Gravicky prvok - pásik - EEA

Seminár: Green Industry and ICT Matchmaking /Oslo /2.3.2020

2. marca 2020 organizuje Innovation Norway v nórskom Oslo matchmaking seminár zameraný na oblasť zelených inovácií v priemysle a informačných a komunikačných technológií (IKT). 

Cieľom semináru s názvom Green Industry and ICT Matchmaking je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o Granty EHP a Nórska konkrétne príklady partnerských projektov a možnosti ich financovania, podrobné informácie o pripravovaných výzvach v rámci oblastí Zelené inovácie v priemysle a IKT, a najmä ponúknuť priestor na biznis matchmaking s potenciálnymi partnermi projektov. 

Registrácia pre malé a stredné podniky a startupy je otvorená do 17. februára 2020. 

Účastníci majú možnosť požiadať o úhradu cestovných nákladov, ktoré budú hradené z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.