Gravicky prvok - pásik - EEA

Podpísaná Programová dohoda

Dňa 7.10.2019 bola podpísaná Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a Úradom vlády Slovenskej republiky o financovaní Programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP”. Celé znenie zmluvy v anglickom a slovenskom jazyku je zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Programová dohoda nadobudla účinnosť dňa 10.10.2019.

Memorandum o spolupráci

Dňa 9.10.2019 uzavrela Výskumná agentúra a Občianske združenie  WellGiving Memorandum o spolupráci .

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.