pdf Príručka pre prijímateľa verzia 1.0
 

Platná do 26.5. 2022