Plán obnovy a odolnosti

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) ako vykonávateľ Komponentu 9 POO zverejnila na svojej  webovej stránke zámery výziev na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktoré budú vyhlásené tento rok.

Cieľom VAIA je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadostí a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu pripraviť projekty.

V prípade otázok a námetov ohľadom výziev sa môžete na VAIA obrátiť prostredníctvom formuláru, ktorý je uvedený pod jednotlivými zámermi.

Pri pláne výziev sú zverejnené aj FAQ – Často kladené otázky ku Komponentu 9.

Zámery výziev nájdete tu: https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/.

Harmonogram výziev POO k 1/2023: https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/Harmonogram_K9_aktualizacia_1-2023.pdf?csrt=6170216371242030349

Aktualizovaný harmonogram výziev POO k 11/2023: https://vaia.gov.sk/sk/harmonogram-vyziev/

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.