Gravicky prvok - pásik - EEA

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01) sú známe

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 22.12.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci Výzvy bolo prijatých 25 žiadostí v požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €, z toho bolo schválených 13 žiadostí o projekt v celkovej výške 9 463 703,99 €.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN 01, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Výzva bola vyhlásená 17.6.2021 s cieľom podporiť malé, stredné a veľké podniky v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur. Výzva bola uzatvorená 17.9.2021.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.