Gravicky prvok - pásik - EEA

Pozývame vás na otváraciu konferenciu a Matchmaking seminár.

Zaregistrujte sa na otváraciu konferenciu programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikovktorá sa uskutoční 17. decembra 2019, od 10:30 do 16:00 hod, v hoteli Saffron, ul. Radlinského 27, v Bratislave.

>> Registrácia na konferenciu <<   

Súčasťou konferencie je aj seminár zameraný na nadviazanie projektových partnerstiev medzi organizáciami zo Slovenska a z donorských štátov (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Cieľom programu je zvýšenie tvorby hodnôt a udržateľného rastu v slovenskom podnikateľskom sektore, predovšetkým malých a stredných podnikov. Zameriava sa na oblasti:

  • zelené inovácie v priemysle
  • verejnoprospešné technológie, pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Program je súčasťou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014-2021 a prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

Registrovať sa môžete do 11.12.2019. Počet osôb z jednej organizácie je limitovaný na dve. Keďže kapacita miest je obmedzená, po jej naplnení organizátor ukončí možnosť registrácie. Občerstvenie a obed pre účastníkov budú zabezpečené. Účasť na konferencii je bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani náklady na ubytovanie.

 

Konferenciu organizuje Výskumná agentúra - správca programu,  s podporou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

 


 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.