Usmernenie pre prijímateľov na overenie splnenia podmienok štátnej pomoci

Usmernenie + prílohy

zip Usmernenie pre prijímateľov k overeniu splnenia podmienok št.pomoci
(platné od 07.05.2024)

 

Príručky:

pdf POO Príručka pre prijímateľa, verzia 2.1 Nové
zip POO Príručka pre prijímateľa - prílohy, verzia 2.1 15.7.24 Nové
(platná od 15.07.2024) 

 

 

pdf POO Príručka k procesom VO_O, verzia 1.0
zip POO Príručka k procesom VO_O - prílohy, verzia 1.0
(platná od 07.03.2024) 

 

pdf POO Príručka pre prijímateľa, verzia 2.0
zip POO Príručka pre prijímateľa - prílohy, verzia 2.0
(platná od 15.1.2024)

 

 


Dokumenty k Plánu obnovy a odolnosti:

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/  

 

Publicita:

Prezentácia : Ako na publicitu plánu obnovy? Jednoducho a rýchlo.

POO -  Vizuálna komunikácia / dizajn manuál

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1234/vizualna_identita_poo.pdf

POO - Manuál odporúčaní k povinnej publicite pre hmotne zachytiteľné výstupy financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1234/manual_odporucani_k_povinnej_publicite_1.pdf

 

Detailné informácie k vizibilite/publicite nájdete okrem vyššie uvedených dokumentov, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/, a to konkrétne:

·  v Systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR;

 · vo všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré sa posielajú vždy spoločne s výzvou a ďalšími vzormi zmlúv.