Dokumenty žiadateľ

 

 


Príručka pre žiadateľa o NFP

Príručka oprávnenosti výdavkov

Príručka k procesom VO

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná od 15.6.2021)

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.