Prijímatelia

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) Seminár sa uskutoční dňa 29.06.2017 (štvrtok) v priestoroch Výskumnej agentúry na Hanulovej č. 5/B v Bratislave.

Začiatok podujatia 29.06.2017 10:00
Koniec podujatia 29.06.2017 15:00
Začiatok registrácie 21.06.2017 09:00
Koniec registrácie 27.06.2017 14:00
Kapacita 100
Registrovaní 99
Dostupné miesto 1
1

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

Začiatok podujatia 18.07.2017 10:00
Koniec podujatia 18.07.2017 15:00
Začiatok registrácie 21.06.2017 09:00
Koniec registrácie 05.07.2017 22:00
Kapacita 67
Registrovaní 68
Dostupné miesto -1

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.