Elektronické aukčné systémy – usmernenie k § 43 Elektronická aukcia

Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov  vo veci používania elektronických aukčných systémov k  § 43 Elektronická aukcia:

„V prípade realizácie verejného obstarávania, v rámci ktorého prijímatelia vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky za použitia elektronickej aukcie, je potrebné venovať náležitú pozornosť výberu elektronického aukčného systému s ohľadom na možnosť nastaviť podmienky elektronickej aukcie tak, aby účastník aukcie mohol znižovať svoju cenu o stanovený minimálny rozdiel bez ohľadu na najnižšiu aktuálne ponúknutú cenu v rámci danej e-aukcie a aby verejný obstarávateľ túto podmienku aj nadstavil pred začatím elektronickej aukcie.“

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.