Programové obdobie 2007 - 2013

Výskumná agentúra bola (do 30.6.2015 pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU/ASFEU) v programovom období  2007 - 2013 sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Vzdelávanie (OPV) a pre operačný program Výskum a vývoj (OPVaV).

Informácie k programovému obdobiu 2007 - 2013, k implementácii dopytovo-orientovaných projektov OPV a OPVaV sú prístupné na www.asfeu.sk.

 

tím VA

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.