ISVA

Rozpočtová položka - Otvorený prístup (open access)

Oprávneným výdavkom je poplatok za spracovanie článku (article processing charge alebo jeho ekvivalenty), uhradený počas realizácie aktivít projektu. Eviduje sa do skupiny výdavkov 518 s dodatočným údajom bez špecifikácie. Takto zadané rozpočtové položky nevstupujú do výpočtov limitov.

Značky: , ,

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.