Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár k výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Seminár sa uskutoční dňa 23.06.2016 (štvrtok) v priestoroch Výskumnej agentúry na Hanulovej č. 5/B v Bratislave.

 

P R O G R A M

 

09:00 – 09:45   Registrácia
10:00 – 11:00   Výzva DSV
11:00 – 12:00   Oprávnené a neoprávnené výdavky
12:00 – 12:45   Prestávka
12:45 – 13:30   Merateľné ukazovatele
13:30 – 14:30   Rôzne (predkladanie ŽoNFP, systém ITMS2014+)
14:30 –   Diskusia, záver seminára

Prezentácie

 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 23.06.2016 09:00
Koniec podujatia 23.06.2016 15:00
Začiatok registrácie 16.06.2016
Kapacita 120
Registrovaní 80
Dostupné miesto 40
Koniec registrácie 21.06.2016 14:00
Adresa konania podujatia
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Hanulova 3117/5B, 841 01 Dúbravka, Slovensko Bratislava, Bratislavský kraj 84101 Slovakia (Slovak Republic)
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Na túto udalosť registracie nepríjimame.
40
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.