Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov Výzvy na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie s kódom OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Výskumná agentúra

 

Vás pozýva

 

na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

pre žiadateľov NFP v rámci:      

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

 

 

Termín a miesto konania:

27. septembra 2019 (piatok), Bratislava

Seminár sa uskutoční v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na  Lamačskej ceste 7315/8A v Bratislave

 

Program

10,00   Registrácia

Coffee break

10,30   Začiatok seminára

Základná informácia a náležitosti výzvy

Zahraniční experti  - proces posudzovania plánov infraštruktúry

(Plán rozvoja systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v oblasti biobankovania)

Oprávnené a neoprávnené výdavky, finančné prílohy

Proces verejného obstarávania

Diskusia

 

Organizačné pokyny:   Predpokladaný čas seminára je cca 2-3 hodinyPred budovou CVTI  nie je k dispozícii dostatok parkovacích kapacít. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 27.09.2019 10:00
Koniec podujatia 27.09.2019
Kapacita 30
Dostupné miesto 30
Koniec registrácie 27.09.2019
30
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.