Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra

Vás pozýva

na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre žiadateľov NFP v rámci:

        výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

(kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11,

kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13)

Termín a miesto konania:

19. júna 2019 (streda), Bratislava

Seminár sa uskutoční v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, Bratislava.

Program

10,00                                       Registrácia

10,30                                      Nastavenie výziev a podmienky poskytnutia príspevku

                                               Informačný systém Výskumnej agentúry - nový rozpočet

Coffee break - prestávka

Proces verejného obstarávania

                                   Diskusia, záver seminára

 

Organizačné pokyny:   Predpokladaný čas seminára je cca 4 - 5 hodínVA si vyhradzuje právo na zmenu programu.

                                       O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

 

Kompletné informácie a podklady k predmetným výzvam, vyhláseným dňa 30.05.2019, nájdete tu: 

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

 

Prezentácie:

 

 

 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 19.06.2019 10:00
Koniec podujatia 19.06.2019 15:00
Začiatok registrácie 10.06.2019 13:00
Kapacita 100
Registrovaní 40
Dostupné miesto 60
Koniec registrácie 17.06.2019 08:00
Na túto udalosť registracie nepríjimame.
60
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.