Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

PROGRAM

informačného seminára pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom:

PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

23.02.2016 – VA, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, (kongresová miestnosť)

09:15 – 09:45 Registrácia
09:45 – 11:00 Výzva
11:00 – 11:45 Žiadosť o NFP (Výskumný zámer – Opis projektu)
11:45 – 12:30 Prestávka
12:30 – 13:30 Rozpočet projektu, Oprávnené a neoprávnené výdavky
13:30 – 14:00 Merateľné ukazovatele projektu, Ukazovatele na úrovni Horizontálnych princípov 14:00 - 14:30 ITMS2014+
14:30 - Diskusia (otázky a odpovede)


Prezentácie

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 23.02.2016 09:15
Koniec podujatia 23.02.2016 17:00
Kapacita 100
Registrovaní 0
Dostupné miesto 100
Koniec registrácie 22.02.2016 17:00
Adresa konania podujatia
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Hanulova 3117/5B, 841 01 Dúbravka, Slovensko Bratislava, Bratislavský kraj 84101 Slovakia (Slovak Republic)
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Na túto udalosť registracie nepríjimame.
100
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.