Dokumenty žiadateľ

Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie výskumných stratégií projektov dlhodobého strategického výskumu

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

Príručka pre žiadateľa o NFP

Príručka oprávnenosti výdavkov

Príručka k procesom VO

Systém monitorovania a hodnotenia Operačného programu Výskum a inovácie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.