Dokumenty žiadateľ

Príručka pre žiadateľa o NFP

Príručka oprávnenosti výdavkov

Príručka k procesom VO

Cannot find the download. ID=529 , verzia

Systém monitorovania a hodnotenia Operačného programu Výskum a inovácie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.