Informačný seminár pre žiadateľov - OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRU

Nový termín: 23. 02. 2016
Pôvodný termín: 16.02.2016

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje dňa 23.02.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK. 

Počet prihlásených osôb naplnil kapacitu sály. Na seminár sa už nedá prihlasovať.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.