14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 107 712 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      14.08.2018

Dátum uzavretia:                   29.03.2019

Typ výzvy:                               uzavretá

 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 29.05.2020)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.10.2019)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 14.8.2018)Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy (14.1.2021)


Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)


 

Usmernenie č.2 (zmena - iba predĺženie uzávierky výzvy)

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 13.12.2018)

Prílohy k výzve bezo zmeny (platné pri Usmernení č.1)

 


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2 DSV OTÁZKA č. 3 (excel súbor)FAQ 3- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 3 DSV tabuľka príloh (excel súbor);FAQ 4- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 5- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 5 DSV (excel súbor) 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Prílohy k výzve

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 20 620 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      14.08.2018

Dátum uzavretia:                   29.03.2019

Typ výzvy:                              uzavretá

 

 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 29.05.2020)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.10.2019)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 14.8.2018)

 

 

Usmernenie č.4

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 (v znení Usmernenia č.4 účinného od 24.07.2020)

Prílohy k výzve-bezo zmeny- (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)

 


 Usmernenie č.3 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)


 

Usmernenie č.2 (zmena - iba predĺženie uzávierky výzvy)

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 13.12.2018)

Prílohy k výzve bezo zmeny (platné pri Usmernení č.1)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2 DSV OTÁZKA č. 3 (excel súbor)FAQ 3- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 3 DSV tabuľka príloh (excel súbor);FAQ 4- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 5- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 5 DSV (excel súbor) 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 

Prílohy k výzve 

27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 26 549 841 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      27. 04. 2018

Dátum uzavretia:                  27.12.2019

Typ výzvy:                                 otvorená

 

 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 07.11.2019) 

 Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 11.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 14.3.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 27.7.2018)


Usmernenie č.4

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.4 (k 26.11.2019)

Prílohy k výzve ostávajú bezo zmeny a platné v znení Usmernenia č.3 účinného od 02.05.2019


Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.3 (k 02.5.2019)


Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve (k 12.7.2018)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (k 30.5.2018)

Prílohy k výzve (k 30.5.2018)


Dokumenty výzvy v pôvodnom znení:

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Prílohy k výzve

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 26.11.2019

 Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra konajúca podľa § 8 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v postavení sprostredkovateľského orgánu nástupníckeho operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že k 27.12.2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04. 

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať Žiadosti o poskytnutie NFP.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 9 zo dňa 31.10.2019, oznamuje, že k 27.12.2019 uzatvorí výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.  

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať Žiadosti o poskytnutie NFP.

 

30.5.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      30. 05. 2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                              otvorená

 

 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 24.5.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 14.3.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 27.7.2018)


Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)


Usmernenie č.2 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.2 (k 29.10.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.2 (k 29.10.2018)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)


 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Prílohy k výzve

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 01. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (15 mil. EUR - zdroj EÚ).

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.    (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.