5.8.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie

5.08.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie OPII-VA/DP/2020/9.4-01.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 60 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      5.8.2020

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,

                                                 najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy:                               otvorená

 

 

Informácia o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že v rámci výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) bolo ku dňu 31.8.2020 prijatých 24 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v žiadanej sume takmer 84,9 mil. EUR (zdroje EÚ).

 

Vzor zmluvy o NFP (k 18.12.2020)

Vzor zmluvy o NFP (k 13.10.2020)

 

Usmernenie č.2 (k 18.1.2021) 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.2)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č. 2 )


Usmernenie č.1 (k 18.12.2020)

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č. 1 )

 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Prílohy k výzve

Výzva v kocke

Často kladené otázky - FAQ (aktualizované 18.9.2020)

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.