5.08.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      5.8.2020

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,

                                                 najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy:                               otvorená

 

Informácia o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19  (kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že v rámci výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 (kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01) bolo ku dňu 31.8.2020 prijatých 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v žiadanej sume 8,9 mil. EUR (zdroje EÚ).

 

Vzor zmluvy o NFP (k 18.12.2020)

Vzor zmluvy o NFP (k 13.10.2020)

 

Usmernenie č.1 (k 18.12.2020)

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.2-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č.1)

 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Prílohy k výzve

Personálna matica

Výzva v kocke

Často kladené otázky - FAQ (aktualizované 18.9.2020)

5.08.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie OPII-VA/DP/2020/9.4-01.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 60 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      5.8.2020

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,

                                                 najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy:                               otvorená

 

 

Informácia o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že v rámci výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) bolo ku dňu 31.8.2020 prijatých 24 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v žiadanej sume takmer 84,9 mil. EUR (zdroje EÚ).

 

Vzor zmluvy o NFP (k 18.12.2020)

Vzor zmluvy o NFP (k 13.10.2020)

 

Usmernenie č.2 (k 18.1.2021) 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.2)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č. 2 )


Usmernenie č.1 (k 18.12.2020)

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č. 1 )

 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Prílohy k výzve

Výzva v kocke

Často kladené otázky - FAQ (aktualizované 18.9.2020)

30.05.2019 – Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne  Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 11 700 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:                30.05.2019

Dátum uzavretia výzvy:                   30.08.2019

Typ výzvy:                                          uzavretá

 

ZRUŠENIE VÝZVY

 

 Vzor zmluvy o NFP_SPVVC (k 29.05.2020)

Vzor zmluvy o NFP_SPVVC (k 15.11.2019)


Usmernenie č. 1 (19.8.2019)

Výzva v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019


Výzva OPVAI-VA/DP/2019/1.2.1-13

Prílohy k výzve


FAQ - Často kladené otázky (16.8.2019)

otázka 31 - excel MU

 
 

12.09.2019 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 650 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      12. 09. 2019

Dátum uzavretia:                   12.12.2019

Typ výzvy:                               uzavretá

 

Vzor zmluvy o NFP_BIOBANKA (k 29.05.2020)

 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 25.06.2020)

Prílohy k výzve (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 04.12.2019)


Usmernenie č.1

Výzva  OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 04.12.2019)


Výzva OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Prílohy k výzve

30.05.2019 – Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 16 500 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:                30.05.2019

Dátum uzavretia výzvy:                   30.08.2019

Typ výzvy:                                           uzavretá

 

ZRUŠENIE VÝZVY

 

 Vzor zmluvy o NFP_SPVVC (k 29.05.2020)

Vzor zmluvy o NFP_SPVVC (k 15.11.2019)


 Usmernenie č. 1 (19.8.2019)

Výzva v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019


Výzva OPVAI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Prílohy k výzve


FAQ - Často kladené otázky (16.8.2019)

otázka 31 - excel MU

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.