VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VÝSKUMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V PROGRAME H2020 S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01

08.10.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      08.10.2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

 

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 30.11.2018)

Usmernenie č.1

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č.1 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Prílohy k výzve

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.