VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU – II . ETAPA, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

17.08.2018 –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                                                                                                            prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                               otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_CE (k 10.10.2018)


 

Usmernenie č.2 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)


 

FAQ 1- Často kladené otázky k výzve CE II.etapa

FAQ 1 CE II. etapa OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

FAQ 2. - Často kladené otázky k výzve CE II.etapa 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Prílohy k výzve

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.