VÝZVA NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BSK, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04

27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      27. 04. 2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných         

                                                    prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                 otvorená

 

 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 07.11.2019) 

 Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 11.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 14.3.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 27.7.2018)


Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.3 (k 02.5.2019)


Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve (k 12.7.2018)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (k 30.5.2018)

Prílohy k výzve (k 30.5.2018)


Dokumenty výzvy v pôvodnom znení:

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Prílohy k výzve

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.