priemysel

Card title test2

Obracím se na Vás s problémem extrahování souborů hodnocených projektů. Oba projekty jsem stáhla do počítače, a k extrakci použila 7Zip a zadala heslo. Mám ale zprávu, že je to špatné heslo.

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Card title

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Card title

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Card title

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

09

Falošné informácie v prostredí internetu - identifikácia, analýza obsahu, emócie

Card title

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

Card title

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť

Card title

Matematická podpora kvantových technológií

IoT

Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Nadpis;

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jednotlivca

09

Falošné informácie v prostredí internetu - identifikácia, analýza obsahu, emócie

Card title

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

Card title

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť

Card title

Matematická podpora kvantových technológií

Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 - 2020. 

Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

VA pripravila v rámci predkladaných výziev krátku inštrukciu, popisujúcu základné evidencie systému ITMS2014+.

Inštrukcia k ITMS2014+ pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je nezáväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok nevyhnutné informácie a pokyny k správnemu a úplnému vyplneniu elektronického formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo verejnej časti ITMS2014+ pre svoj dopytovo-orientovaný projekt.

 

Aktuálna verzia inštrukcie (k 5.3.2019) : 

 

Aktuálna verzia inštrukcie so sledovanými zmenami: v dokumente sú žltou farbou označené upravené/pridané časti a červenou farbou sú preškrtnutým písmom vyznačené odstránené časti. 

Inštrukcia k ITMS 2014+ , verzia 2 so sledovaním zmien Stiahnuť
 

 

ARCHÍV

Predchádzajúce verzie inštrukcie:  

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.