Gravicky prvok - pásik

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejnenia: 31.03.2022 

Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 395/2021 Z. z.), bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený dňa 5. 11. 2021. Ustanovenia zákona č. 395/2021 Z. z. vstupujú do účinnosti dňa 31. 3. 2022.

Aktuálne znenie zákona nájdete <<tu>>

 

NOVÉ!

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - kapitola 4. Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, vydanej Správcom programu, platnej a účinnej od 13.12.2022

PRÍRUČKA pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, vydaná Správcom programu: nájdete <<tu>> 

PRÍLOHY Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, vydanej Správcom programu: nájdete <<tu>>

 

Predchádzajúce verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera:

Verejné obstarávanie - kapitola 4. Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0, vydanej Správcom programu, platnej a účinnej od 23.8.2022

Verejné obstarávanie - kapitola 4. Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, vydanej NKB

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.