Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

obrázok laboratórium

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení

obrázok vesmír

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovania chemických látok pre využitie v zdravotníctve

obrázok výskum

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materiálov

obrázok priemysel

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Výskum vybraných aspektov ľudských chorôb so zameraním na predklinické štúdie

obrázok inovácie

Medzinárodné laserové centrum

Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a enviromentálnych faktorov

obrázok priemysel

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Modifikované (nano) textilné materiály pre zdravotnícke technológie

obrázok inovácie

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby

obrázok príroda

Technická univerzita v Košiciach

Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

obrázok priemysel

Technická univerzita vo Zvolene

Komplexný výskum determinantov pre zabezpečenie enviromentálneho zdravia

obrázok životné prostredie

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických riešení medicínskeho prístrojového vybavenia

 
 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.