Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU SYSTÉMOVEJ VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V DOMÉNE ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Žilinská univerzita v Žiline

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

obrázok priemysel

Univerzita Komenského v Bratislave

Systémová verejná výskumná infraštruktúra –biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.