Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU NEPODNIKATEĽSKÝCH A PODNIKATEĽSKÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK S KÓDOM OPII-VA/DP/2021/9.3-01

obrázok laboratórium

Technická univerzita v Košiciach

Výskum a vývoj inteligentných traumatologických externých fixačných systémov vyroených s využitím digitalizačných metód a technológií aditívnej výroby

obrázok vesmír

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

obrázok výskum

Technická univerzita vo Zvolene

Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania

obrázok priemysel

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre obrábanie súčiastok vyrobených technológiou WAAM aditívnou výrobou za účelom zníženie počtu rezných nástrojov pri obrábaní súčiastok tvorených rôznym typom materiálu

obrázok inovácie

Žilinská univerzita v Žiline

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislosti a efektívnosti energetických systémov

obrázok priemysel

Národný ústav reumatických chorôb

Pokročilé bioaktíve hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu (ABSCARM)

obrázok inovácie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov vysokoteplotných reaktorov s potenciálom výroby vodíka

obrázok príroda

Žilinská univerzita v Žiline

Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli generovania pokročilých softvérových nástrojov určených na zvýšenie odolnosti hospodárskych subjektov pred nadmernou volalitou trhu s energetickými komoditami

obrázok priemysel

Univerzita Komenského v BA Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Výskum spektroskopických metód na včasnú, neinvazívnu real-time identifikáciu vybraných ochorení z kondenzátu plynov uvoľňovaných pľúcami a kožou

obrázok životné prostredie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Podpora výskumno-vývojových kapacít zameraných na digitálnu transformáciu klinických a laboratórnych postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.