Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU STRATEGICKÝCH PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V DOMÉNE ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.