Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER PRE BSK, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.