Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VÝSKUMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V PROGRAME H2020 S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.