Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VÝSKUMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V PROGRAME H2020 S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01

obrázok inovácie

Žilinská univerzita v Žiline

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho

obrázok príroda

Univerzita Komenského v Bratislave

TENSION –komplementárny projekt

obrázok výskum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podpora výskumu, vývoja a inovácií medzinárodných projektov NPPC schválených v programe H2020

obrázok inovácie

Technická univerzita v Košiciach

Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE

obrázok životné prostredie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.