Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

3 project card

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Slovenské biologické služby

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou  využitia  genomickej  selekcie,  inovatívnych  biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Národné lesnícke centrum

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.