Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

generel

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

health

Otvorená vedecká komunita pre moderný iterdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.