Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

DNA

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

health

Otvorená vedecká komunita pre moderný iterdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

28m

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

1529m

Interaktívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

6597m

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

fZdieľať

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.