Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

obrázok výskum

Národný ústav reumatických chorôb

CEMBAM -Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

obrázok výskum

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

obrázok výskum

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

obrázok inovácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

obrázok inovácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.