Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BSK, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

obrázok priemysel

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

hexagon 3392236 1920

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

industry 2630319 1920

Národné lesnícke centrum

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.