Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BSK, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.