Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

obrázok laboratórium

Slovenské národné múzeum

DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), účasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.