Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

obrázok výskum

Národný ústav reumatických chorôb

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

obrázok vesmír

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

obrázok výskum

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov

obrázok priemysel

Ústav krajinnej ekológie SAV

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.