Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

obrázok inovácie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Nezávislý výskum a vývojnových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia

obrázok výskum

Žilinská univerzita v Žiline

Výskum energeticky optimálnych technológií a zariadení pre dopravné prostriedky 21. storočia s nízkou uhlíkovou stopou

business 2998907 1920

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a doprave

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.