Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

obrázok zdravie

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Výskum nových materiálov metódami pokročilej diagnostiky

obrázok výskum

Technická univerzita vo Zvolene

Progresívny výskum úžitkových vlastností materiálov avýrobkov na báze dreva

obrázok životné prostredie

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou

obrázok výskum

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nové nanomagnetické materiály

Zobraziť PDF

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.