Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

education

Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémov funkcií a služieb

environment

Enviromentálne inžinierstvo pre zdravé životné prostredie

health

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

 

inovacia

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení

IT

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie

priemysel

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.