Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

IT

Falošné informácie v prostredí internetu - identifikácia, analýza obsahu,emócie

priemysel

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

technologie 2

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť

inovacia

Matematická podpora kvantových technológií

zem

Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT

technologie 2

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jednotlivca

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.