Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

obrázok výskum

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Falošné informácie v prostredí internetu –identifikácia, analýza obsahu, emócie

obrázok klávesnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

obrázok výskum

Technická univerzita v Košiciach

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť

obrázok technológie

Matematický ústav SAV

Matematická podpora kvantových technológií

obrázok priemysel

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT

obrázok inovácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jednotlivca

968m

Technická univerzita v Košiciach

Inteligentné dátové štruktúry pre digitálnu spoločnosť

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.